Our Products

 

श्रेणी >> पदार्थ >> उपवासाचे तयार पदार्थ
 • साबुदाणा चिवडा (तिखट) / Sabudana Chivda (Spicy)

   250 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • साबुदाणा चिवडा / Sabudana Chivda

   250 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • बटाटा सळी चिवडा (तिखट) / Potato Sticks Chiwda

   250 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • बटाटा सळी चिवडा / Potato Sticks Chiwda

   250 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • फराळी चिवडा / Farali Chiwda

   100 ग्रॅम / Gm

   40.00

   

  Order Now Add To Cart
 • केळा वेफर्स / Banana wafers

   100 ग्रॅम / Gm

   40.00

   

  Order Now Add To Cart
 • साबुदाणा चकली / Sabudana chakli

   200 ग्रॅम / Gm

   60.00

   

  Order Now Add To Cart
 • राजगिरा लाडू / Rajgira Ladu

   6 नग / Piece

   25.00

   

  Order Now Add To Cart
 • राजगिरा वडी / Rajgiri wadi

   100 ग्रॅम / Gm

   30.00

   

  Order Now Add To Cart
 • शेंगदाणे कूट लाडू / Shengdane Kut Ladu

   4 नग / Piece

   30.00

   

  Order Now Add To Cart
 • डिंक लाडू / Dink Ladu

   4 नग / Piece

   88.00

   

  Order Now Add To Cart
 • फराळी चिवडा / Farali Chiwda

   250 ग्रॅम / Gm

   88.00

   

  Order Now Add To Cart
 • केळा वेफर्स / Banana wafers

   200 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart