Our Products

 

श्रेणी >> पदार्थ >> तळण्याचे पदार्थ
 • सांडगी मिरची / Sandgi Mirchi

   100 ग्रॅम / Gm

   60.00

   

  Order Now Add To Cart
 • पोहा पापड / Poha Papad

   25 नग / Piece

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • बटाटा पापड (लाल तिखट) / Potato papad (spicy)

   25 नग / Piece

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • बटाटा पापड (हिरवी मिरची) / Potato Papad (chili)

   25 नग / Piece

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • गहू कुरडई / Gahu Kurdai

   200 ग्रॅम / Gm

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • रंगीत कुरडई / Colorful Kurdai

   200 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • साबुदाणा चकली / Sabudana chakli

   200 ग्रॅम / Gm

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • जिरे साबुदाणा चिकवडी / Jeere Sabudana

   200 ग्रॅम / Gm

   60.00

   

  Order Now Add To Cart
 • उडीद पापड / Udid Papad

   200 ग्रॅम / Gm

   65.00

   

  Order Now Add To Cart
 • नाचणी पापड / Nachani Papad

   200 ग्रॅम / Gm

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • रंगीत चिकवडी / Color chikwadi

   200 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • पोहा मिरगुंड / Poha Mirgund

   200 ग्रॅम / Gm

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • बटाटा मिरगुंड / Potato Mirgund

   200 ग्रॅम / Gm

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • टोमॅटो पापड / Tomato papad

   200 ग्रॅम / Gm

   60.00

   

  Order Now Add To Cart
 • कोथिंबीर पापड / Kothambir Papad

   200 ग्रॅम / Gm

   60.00

   

  Order Now Add To Cart